Holland

Regionaal Historisch Tijdschrift

www.TijdschriftHolland.nl

24e Jaargang, nummer 1, februari 1992

De hof Valkenburg - D. Parlevliet

In de vroege middeleeuwen stroomt de Rijn nog ongehindert bij Katwijk in zee. Op deze strategische plaats, waar de weg langs de duinen de rivier kruist, ligt Valkenburg, dat in de middeleeuwen ook Katwijk omvat. Vanaf de 12e eeuw, voor het eerst in 1159, wordt Valkenburg vermeld als 'curtem Valkenburge'. Een curtis is een groot landgoed dat in de middeleeuwen wordt beheerd met het hofstelsel. Toen de reconstructie van de topografie ten behoeve van een historische atlas van Katwijk en Valkenburg aanwijzingen opleverde over de ligging van het hofland was dit een reden voor verder onderzoek naar het hofstelsel in Valkenburg.

Het betreffende artikel in dit tijdschrift is gratis online te lezen of te downloaden via:

Bovengenoemd artikel begint vanaf pagina 22 in dit tijdschrift, in de PDF is dat pagina 24.


Terug naar de vorige pagina