De Grote of Lebuinuskerk te Deventer

De 'dom' van het oversticht veelzijdig bekeken

Onder redactie van Aart J.J. Mekking

288 Blz., ISBN 90 6011 788 3     
Uitgeverij Walburg Pers, 1992     


Clavis kunsthistorische monografieën, Deel XI

Een kerk met twee gezichten: een bolwerk voor de bisschop en een hal voor de hanzestad.

Zelden werden zoveel verschillende aspecten van een kerkgebouw in één boek behandeld. Elf specialisten vertellen, op een voor de geïnteresseerde leek goed toegankelijke wijze, hun eigen boeiende verhaal. Zo wordt uitvoerig ingegaan op de vraag waarom juist op deze plaats waar land- en waterwegen elkaar kruisen, zo'n imposante kerk verrees. De hoge status die het gebouw reeds in de vroege middeleeuwen als de 'tweede kathedraal' van het bisdom Utrecht genoot, blijkt eeuwenlang, op vaak verrassende wijze in architectuur te zijn 'vertaald'. Maar de hoge rang en het aanzien van de kerk en het kapittel bleken niet alleen uit de bouwvormen, maar evenzeer uit de rijke uitmonstering van het inwendige en de fabelachtige middeleeuwse kerkschat. Dankzij de recente restauratie van de kerk en het onderzoek van medewerkers aan dit boek kunnen de lezers zich voor het eerst sinds eeuwen weer van deze uitmonstering en van de kerkschat een beeld vormen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina